Hier vind je een lijst met antwoorden op veelgestelde vragen.

Vind je je vraag hier toch niet terug? Neem dan gerust contact met ons op. 

 • Vanaf wanneer kan je inschrijven?

 

Inschrijven kan vanaf de Kick-Off. Aanwezig zijn op de Kick-Off is ideaal omdat je er kan kennismaken met ABS en al zijn medewerkers. Ervaring leert ons dat je een beter beeld krijgt van wie ABS is en wat wij doen als je ons persoonlijk kan ontmoeten. Ook kan je daar genieten van 10 euro korting bij de inschrijving. Hou er rekening mee dat je inschrijving pas definitief is na het betalen van 200 euro voorschot.

Indien u niet aanwezig kan zijn op de Kick-Off, dan kan je uiteraard nog inschrijven via onze website.

 
 • Tot wanneer kan er ingeschreven worden?

Er kan ingeschreven worden tot een kamp volzet is. Wanneer dit gebeurt, zal je op een reservelijst komen te staan om dan eventueel in te vallen als een jongere niet meer meegaat. Meer info hierover volgt eenmaal het zover is.

Snel zijn is dus de boodschap!

 

 • Ik heb mij ingeschreven voor een kamp. En nu? Hoe krijg ik nu nog verdere informatie?

 

Na de inschrijving volgt nog een infoavond voor de ouders en jongeren (datum bekend vanaf de Kick-Off).

 

Ofwel schrijf je je in op onze Kick-Off.  De datum wordt dan daar meegedeeld, noteer deze goed in je agenda.

Ofwel heb je je ingeschreven via onze website. Je krijgt automatisch een bevestigingsmail met ook daarin meer uitleg over hoe je de inschrijving moet vervolledigen. De inschrijving is pas voltooid als wij het geld hebben ontvangen. Als dit het geval is, krijg je een bevestigingsmail. Indien wij het geld niet hebben ontvangen, krijg je een herinneringsmail. 

 

Op de infoavond zal er meer uitleg gegeven worden over het kamp zelf, papieren dienen ingevuld te worden en het restbedrag moet worden betaald. De details van onze info avond zullen nog worden meegedeeld via mail en op onze Facebook pagina.

 • Infoavond? Wie, wat, waar?

Op de infoavond worden alle laatste details afgerond zodat je van alles op de hoogte bent en je je geen zorgen hoeft te maken over het kamp. We willen de jongeren en de ouders verwennen. Daarom is een goed contact heel belangrijk.

Sowieso is aanwezigheid op de infoavond zinvol omdat...

de verdeling van de cottages bekend wordt gemaakt;

(Je kan er controleren of je inderdaad bij je vrienden zit. Indien dit niet zo is, kan dit uiteraard aangepast worden.)​

je er alle uitleg over het kamp krijgt;

je er papieren kan invullen, zoals de medische fiche; 

het tweede en laatste deel van de betaling daar kan gebeuren. 

 

Indien je niet kan komen naar de infoavond, dan wordt alles via mail gestuurd. Zorg er dan ook voor dat de nodige papieren en het restbedrag ten laatste bij het vertrek worden in orde gebracht.

 

We willen zelf voldoende tijd hebben om alle papieren nauwkeurig te overlopen en ervoor te zorgen dat we jouw zoon/dochter zo goed mogelijk kunnen bijstaan indien nodig. Dit kunnen we niet als we de papieren niet op tijd krijgen. Indien het totaalbedrag niet werd betaald, dan wordt het vertrek van jouw zoon/dochter logischerwijs geweigerd.

 

 • Wat als ik niet mee kan op kamp? Wat als ik moet annuleren?

Indien je om medische redenen niet kan deelnemen, volstaat het doorsturen van een doktersattest om het geld terug te krijgen.

Indien er een andere reden is, dan wordt het voorschot niet terugbetaald.

 

 • Hoe vertrekken we naar het kamp en hoe keren we terug?

Zowel bij het vertrek als bij de aankomst, verzamelen wij aan de achterkant van het station van Waregem (Noorderlaan 71). De exacte tijden van vertrek en aankomst worden op onze infoavond meegedeeld.

 

 • Is er constant een begeleider bij onze jongeren?

Overal en constant is er op onze kampen en vakanties voldoende begeleiding aanwezig! Er is een verantwoordelijke begeleider per 1 of 2 bungalows (max 8 a 10 jongeren per begeleider), en dit maakt net onze sterkte!

 

Uiteraard is elk kamp op maat van de leeftijd van de jongere, dit wil zeggen dat we met jongeren van 16 jaar anders omgaan dan met een jongere van 12 jaar. Dit lijkt ons ook logisch. (zie puntje hieronder) 

 

Onze begeleiders zijn volwassen en worden gescreend. Wij zien hen meerdere keren per jaar en ze krijgen van ons ook een opleiding. Een begeleider krijgt na afloop van een kamp de nodige feedback. Indien blijkt dat hij niet voldoet aan onze eisen, wordt hij geweigerd om nog mee te gaan.

 

Naast bovenstaande begeleiders is er op elk kamp ook een team van hoofdbegeleiders ter plaatse. Dit team bestaat uit ervaren monitoren die elk hun taak hebben om het kamp in goede banen te leiden.

 

 • Is er een verschil in begeleiding naar leeftijd toe?

 

Uiteraard! Elke leeftijd heeft een andere aanpak nodig. Onze jongeren van 8-12 jaar worden nog goed bij de hand genomen door hun begeleider en hoofdbegeleiders. Wanneer de jongeren ouder zijn, krijgen ze meer vrijheid. Zo zullen de jongere deelnemers verplicht worden om op een bepaald uur te gaan slapen en zullen ze de begeleider helpen tijdens het koken. De ouderen daarentegen spreken zelf met hun begeleider af wanneer ze gaan slapen en worden enkel nog bijgestuurd wanneer ze zelf koken.

Toch moeten ook de leden ouder dan 16 jaar zich tijdens vrije momenten op geregelde tijdstippen aanmelden bij de ABS-begeleiders.

 

 • Hoeveel geld moet er meegegeven worden op kamp? Wat is er inbegrepen in de prijs?

Bij ons kan je mee op kamp zonder maar één euro uit te geven. In de prijs zit de heen- en terugreis, de verzekering, het verblijf, activiteiten, de maaltijden enz. Ruim voldoende om een reis door te komen. Wij vragen wel om zelf een lunchpakket mee te geven met jouw zoon of dochter bij het vertrek naar de kampplaats. Wat zakgeld is enkel nodig voor persoonlijke uitgaven. Let wel, in Spanje kunnen jongeren ouder dan 16 jaar ervoor kiezen om naast de activiteiten die wij al aanbieden, nog extra activiteiten te doen. Hiervoor zullen ze ter plaatse nog moeten betalen. 

Uit ervaring weten we dat jongeren gemiddeld 30 tot 50 euro meekrijgen op kamp. Aangezien de 16+'ers in Spanje vrijer zijn, besteden ze ter plaatse vaak meer geld, maar ook zij zouden de reis moeten kunnen doorkomen zonder maar één euro uit te geven. 

 • Kan je korting krijgen voor de kampen?

Je krijgt alvast 10 euro korting bij inschrijving op onze Kick-Off. 

 

Daarnaast kan je genieten van een terugbetaling via uw ziekenfonds. Vraag bij jouw ziekenfonds een invulformulier dat je ons mag bezorgen. Wij vullen alles in en bezorgen het jou terug. 

 

Daarnaast weten we dat bepaalde werkgevers ook een terugbetaling doen en ook via de belastingen kan dit ook aangevraagd worden.

Tot slot zal er nog een mogelijkheid zijn om EXTRA korting te bekomen die je zelf in de hand hebt. Meer info volgt binnenkort. Deze zorgt ervoor dat je zelf kan kiezen hoeveel je moet betalen om mee te gaan op kamp of vakantie.

Adventure & Brave Sports vzw

Lijsterstraat 8   |   8770 Ingelmunster

+32475 91 44 87   |   +32478 33 03 86 

info@abskampen.be

 • Facebook - Black Circle
 • Instagram - Black Circle